Přihláška – školní rok 2023/24

Mgr. Dana Moravecemail: dana2.moravec@gmail.com , www.jazyky-kano.cz

Přihláška do kroužku anglického jazyka v MŠ  Ořechov ve šk. roce 2023-24

Jméno a příjmení dítěte ………………………………………………………………………………………………

Bydliště ……………………………………………………………………………………………………………………..

Datum narození: …………………………………….                    Třída : ……………………………………….

Jméno a příjmení zákonného zástupce :………………………………………………………………………..

Telefon : …………………………………….  E-mail :…………………………………………………………………

Zakroužkujte Vámi vybraný zájmový kroužek:

1. English for children with Dana and Lulu  –  pro nejmenší děti, které začaly chodit do MŠ a mají před sebou tříletou docházku do MŠ.

2. English for children with Dana and Cookie  – pro děti, které se  anglicky ještě neučily a navštěvují MŠ předposlední rok.

3. English for children with Dana and Densel  –  pro děti, které ve šk. roce 2022/23 navštěvovaly kroužek „English for children with Kate and Cookie“ (modrá učebnice) a také pro děti, které se nikdy anglicky neučily a jsou poslední rok v MŠ.

4. English for children with Dana and Peter –  je zacílen pro děti, které navštěvují přípravnou třídu v ZŠ.

Způsob uhrazení kurzovného: bankovním převodem na účet č.: 1553349012/3030  – do poznámky prosím napište jméno a příjmení dítěte

Datum : ……………………         Podpis zákonného zástupce : ………………………………………………_____________________________________________________________________________________________________

Dohoda o docházce do kroužků angličtiny v Mateřské škole a Přípravné třídě ( Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Komenského 2, 664 44 Ořechov ) ve školním roce 2023-24

Já…………………………………., veškerou zodpovědnost za bezpečnost Vašeho dítěte od doby jeho převzetí do kroužku angličtiny až do doby jeho předání zpět do třídy paní učitelce (platí pro přípravné třídy) nebo rodičům (platí pro mateřskou školku) s platností od 4.9.2023 do 30.6.2024.
Informace pro děti z Mateřské školky:
1. Kroužek Aj nebude probíhat v prostorách budovy školky.
2. Vedení ZŠ vyčlení prostor v ZŠ, kde bude výuka probíhat.
3. Po kroužku Aj se děti již nevrací do prostor MŠ Ořechov, ale budou předány rodičům.  Předání bude probíhat ve  vestibulu základní školy.
Informace pro děti z Přípravné třídy:
1. Kroužek Aj bude nadále probíhat v prostorách mateřské školky.
2. Po kroužku Aj se děti vrací do přípravných tříd paní učitelce.

Jméno a příjmení dítěte :…………………………………………………………………………………………………………

Jméno, příjmení a bydliště zákonného zástupce: …………………………………………………………………………………………………………

Podpis zákonného zástupce : …………………………………………………………………………………………………………

Comments are closed.