Přihláška – školní rok 2021/22

Nikola Bauerová, DiS., Svadilov 9, Ořechov, 664 44, tel. 608401202, email: novackan@seznam.cz , www.jazyky-kano.cz

Přihláška do kroužku anglického jazyka v MŠ  Ořechov ve šk. roce 2021-22

Jméno a příjmení dítěte ………………………………………………………………………………………………

Bydliště ……………………………………………………………………………………………………………………..

Datum narození: …………………………………….            Třída v MŠ: ……………………………………….

Jméno a příjmení zákonného zástupce :………………………………………………………………………..

Telefon : …………………………………….  E-mail :…………………………………………………………………

Zakroužkujte Vámi vybraný zájmový kroužek:

1. English for children with Niki and Lulu  –  pro nejmenší děti, které začaly chodit do MŠ a mají před sebou tříletou docházku do MŠ.

2. English for children with Niki and Cookie  – pro děti, které se  anglicky ještě neučily a navštěvují MŠ předposlední rok.

3. English for children with Niki and Densel  –  pro děti, které ve šk. roce 2019/20 navštěvovaly kroužek „English for children with Kate and Cookie“ (modrá učebnice) a také pro děti, které se nikdy anglicky neučily a jsou poslední rok v MŠ.

4. English for children with Niki and Peter –  je zacílen pro děti, které navštěvují přípravnou třídu v ZŠ.

Způsob uhrazení kurzovného: bankovním převodem na účet č.: 1021322257/6100  – do poznámky prosím napište jméno a příjmení dítěte

 

Datum : ……………………         Podpis zákonného zástupce : ………………………………………………_____________________________________________________________________________________________________

Dohoda o docházce do kroužků angličtiny v Mateřské škole ( Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Komenského 2, 664 44 Ořechov ) ve školním roce 2021-22

Já, Nikola Bauerová, DiS., nar. 9.3.1994, bytem Svadilov 9, 664 44 Ořechov, přebírám veškerou zodpovědnost za bezpečnost Vašeho dítěte od doby jeho převzetí do kroužku angličtiny až do doby jeho předání zpět do třídy paní učitelce s platností od 1.9.2021 do 30.6.2022.

Jméno a příjmení dítěte :…………………………………………………………………………………………………………

Jméno, příjmení a bydliště zákonného zástupce: …………………………………………………………………………………………………………

Podpis zákonného zástupce : …………………………………………………………………………………………………………

Comments are closed.