Přihláška – školní rok 2022/23

Mgr. Dana Moravec, Hajany 218, 664 43, tel.: 774838568, email: dana2.moravec@gmail.com , www.jazyky-kano.cz

Přihláška do kroužku anglického jazyka v MŠ  Ořechov ve šk. roce 2022-23

Jméno a příjmení dítěte ………………………………………………………………………………………………

Bydliště ……………………………………………………………………………………………………………………..

Datum narození: …………………………………….                    Třída : ……………………………………….

Jméno a příjmení zákonného zástupce :………………………………………………………………………..

Telefon : …………………………………….  E-mail :…………………………………………………………………

Zakroužkujte Vámi vybraný zájmový kroužek:

1. English for children with Dana and Lulu  –  pro nejmenší děti, které začaly chodit do MŠ a mají před sebou tříletou docházku do MŠ.

2. English for children with Dana and Cookie  – pro děti, které se  anglicky ještě neučily a navštěvují MŠ předposlední rok.

3. English for children with Dana and Densel  –  pro děti, které ve šk. roce 2021/22 navštěvovaly kroužek „English for children with Kate and Cookie“ (modrá učebnice) a také pro děti, které se nikdy anglicky neučily a jsou poslední rok v MŠ.

4. English for children with Dana and Peter –  je zacílen pro děti, které navštěvují přípravnou třídu v ZŠ.

Způsob uhrazení kurzovného: bankovním převodem na účet č.: 1553349012/3030  – do poznámky prosím napište jméno a příjmení dítěte

 

Datum : ……………………         Podpis zákonného zástupce : ………………………………………………_____________________________________________________________________________________________________

Dohoda o docházce do kroužků angličtiny v Mateřské škole ( Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Komenského 2, 664 44 Ořechov ) ve školním roce 2022-23

Já, Mgr. Dana Moravec narozena 11.4.1976, bytem Hajany 218, veškerou zodpovědnost za bezpečnost Vašeho dítěte od doby jeho převzetí do kroužku angličtiny až do doby jeho předání zpět do třídy paní učitelce s platností od 1.9.2022 do 30.6.2023.

Jméno a příjmení dítěte :…………………………………………………………………………………………………………

Jméno, příjmení a bydliště zákonného zástupce: …………………………………………………………………………………………………………

Podpis zákonného zástupce : …………………………………………………………………………………………………………

Comments are closed.