Kroužky anglického jazyka Ořechov u Brna

Vítám Vás na webových stránkách kroužků anglického jazyka „English for children with Niki, Lulu, Cookie, Densel and Peter “ pořádaných v MŠ Ořechov u Brna.

Charakteristika výuky :

 • základním heslem je „ŠKOLA HROU“
 • pravidelná a systematická výuka
 • výuka začínající od nejjednodušších slovíček pojmenovávajících každodenní věci kolem nás
 • časová dotace 45 min. týdně
 • maximálně 7 dětí v jednotlivých skupinkách
 • kroužky jsou vedeny lektorkou a maňásky, kteří s dětmi komunikují
 • didaktické pomůcky – flashcards, iPaD, CDs, hračky, plakáty, DVD, atd. …
 • aktivní výukové metody – např.: vyslovování slovíček a krátkých výrazů, aktivní zapojení  do her, vyrábění, využívání obrázků k aktivnímu obohacování slovní zásoby, přiřazování, atd. …
 • pasivní výukové  metody – např.: poslech písniček z CD, sledování krátkých příběhů, obrázková metoda, atd. …
 • bezpřekladový systém výuky
 • zážitkové aktivity a hry jako prostředek nenásilného a přirozeného osvojování si druhého jazyka na základě vlastní zkušenosti a prožitku dítěte
 • dodržování didaktických principů J. A. Komenského, tj. principů cílevědomosti, posloupnosti, systematičnosti, názornosti, aktivnosti, emocionálnosti, přiměřenosti a trvalosti
 • výuka podporuje tvořivost, hudební a pohybovou složku osobnosti dětí

Výuka angličtiny pro předškoláky

( Zdroj:Moir, N. ( překlad Dana Hurtová ): Cookie and friends – Průvodce pro rodiče, Oxford University Press, 2008, str. 3.

 • Co potřebuje předškolák, aby se mohl učit anglicky?

Když si dítě osvojuje mateřský jazyk, je jím dlouhou dobu obklopováno. Po celou tuto dobu je dítěti dovoleno vyjadřovat se tělem a nikoliv slovy. Ve skutečnosti se po určitou dobu na úplném začátku procesu osvojování si mateřského jazyka slova nepoužívají vůbec. Tento způsob „učení se“ je pro děti tohoto věku zcela přirozený, a proto je užitečné ho využít i při výuce cizího jazyka.

Děti předškolního věku se dokážou soustředit na určitou činnost jen po krátkou dobu. Jejich zájem a motivaci je proto třeba udržovat změnami činností a úkolů. Potřebují se učit
hrou stejně tak, jako když v rodném jazyce zjišťovaly, jak vypadá svět kolem nich. Jednoduše řečeno učí se tím, že věci dělají a zažijí, a nikoliv tím, že se jim něco vysvětluje. Potřebné aktivní zapojení dětem umožňují příběhy, pantomimické vyjadřování a fyzické činnosti, jako jsou např. ukazování, vybarvování, řazení apod. To jsou pro tuto věkovou skupinu nepostradatelné aktivity.

 • Jaká jsou realistická očekávání?

Je nutné si uvědomit, že to může trvat určitou dobu, než dítě začne bez nápovědy a vedení samo angličtinu používat. Když si uvědomíme, jak dlouhou dobu je dítě obklopováno mateřským jazykem před tím, než začne samo mluvit, musí nám být jasné, že je potřeba velké trpělivosti.

V tomto věku se děti v podstatě učí tomu, jak porozumět, když na ně někdo mluví anglicky. Učí se nebát se toho, kdo na ně mluví jazykem, kterému zcela nerozumějí, a snažit se přesto zkoušet komunikovat jakýmkoliv pro ně možným způsobem – ať už je to použití několika známých slov, výrazu obličeje, řeči těla nebo kreslení.

Pokud na oboustrannou komunikaci ještě nejsou připraveny, nenuťte je. Pro děti je zcela přirozené projít tzv. „tichým“ obdobím, kdy jazyk pouze vstřebávají, ale nejsou připraveny
ho používat.

Nejdůležitější ze všeho je, aby děti měly příjemné zážitky, aby se pro angličtinu nadchly, cítily se s ní dobře, a mohly se tudíž tento cizí jazyk učit se zájmem a s chutí. :-)

This entry was posted in Angličtina. Bookmark the permalink.

Napsat komentář