Zápis na šk. rok 2021/22 a kurzovné

Zápis a kurzovné

Zápis do kroužků angličtiny na školní rok 2021/22 v MŠ Ořechov proběhne od pondělí 23.8.2021 do neděle 5.9.2021, kdy je ukončen v 15:00.  Vyplněnou přihlášku prosím zasílejte na mail: novackan@seznam.cz. Do pátku 10.9.2021 obdrží všichni rodiče informační email s přesným termínem výuky pro celý následující školní rok.

Kurzovné se kvůli nevyzpytatelné epidemiologické situaci bude platit bezhotovostním převodem (číslo účtu: 1021322257/6100) vždy na měsíc dopředu. Kurzovné za měsíc září a říjen se bude platit dohromady, včetně ceny za učebnici do konce měsíce září. Poté vždy přijde email s cenou kurzovného na další měsíc.

Výše kurzovného je variabilní podle počtu odučených hodin lektorkou za celý měsíc +  v I. pololetí si děti hradí ještě učebnici, která bude zakoupena pro všechny druhy kroužků lektorkou. Základní sazba je 100,- Kč/vyučovací hodina/dítě. O celkové přesné výši kurzovného na jednotlivé měsíce budou rodiče informováni taktéž emailem.

S platností od 1.9.2021 se kurzovné při jakékoliv absenci dítěte (tj. krátkodobé i dlouhodobé např. dovolená, nemoc, pobyt v nemocnici, v ozdravovně, v lázních apod. …) v žádném případě nevrací a výše kurzovného se předem o plánovanou absenci dítěte v kroužku angličtiny neponižuje.

V případě nenadále absence lektorky z důvodu nemoci, školení či zahraničního pobytu jsou hodiny AJ buď nahrazovány v náhradním termínu stanoveném lektorkou, o kterém jsou rodiče i paní učitelky v MŠ předem informovány, nebo se posunuje předplacené kurzovné o další hodinu výuky.

Maximální počet dětí v každé skupince je sedm.

Svým podpisem přihlášky rodiče souhlasí s výše uvedenými pravidly výuky kroužků angličtiny.

 

 

Napsat komentář