Zápis na šk. rok 2020/21 a kurzovné

Zápis a kurzovné

Zápis do kroužků angličtiny na školní rok 2020/21 v MŠ Ořechov proběhne od pondělí 24.8.2020 do neděle 6.9.2020, kdy je ukončen v 15:00.  Vyplněnou přihlášku prosím zasílejte na mail: novackan@seznam.cz. Do pátku 11.9.2020 obdrží všichni rodiče informační email s přesným termínem výuky pro celý následující školní rok.

Kurzovné se platí pololetně bezhotovostním převodem (číslo účtu: 1021322257/6100). Kurzovné za I. pololetí šk. roku 2020/21 se platí do konce měsíce září, kurzovné za II. pololetí šk. roku 2020/21 se bude platit do konce měsíce února.

Výše kurzovného je variabilní podle počtu odučených hodin lektorkou za celé pololetí +  v I. pololetí si děti hradí ještě učebnici, která bude zakoupena pro všechny druhy kroužků lektorkou. Základní sazba je 100,- Kč/vyučovací hodina/dítě. O celkové přesné výši kurzovného na jednotlivá pololetí budou rodiče informováni taktéž emailem.

S platností od 1.9.2020 se kurzovné při jakékoliv absenci dítěte (tj. krátkodobé i dlouhodobé např. dovolená, nemoc, pobyt v nemocnici, v ozdravovně, v lázních apod. …) v žádném případě nevrací a výše kurzovného se předem o plánovanou absenci dítěte v kroužku angličtiny neponižuje.

V případě nenadále absence lektorky z důvodu nemoci, školení či zahraničního pobytu jsou hodiny AJ buď nahrazovány v náhradním termínu stanoveném lektorkou, o kterém jsou rodiče i paní učitelky v MŠ předem informovány, nebo se posunuje předplacené kurzovné o další hodinu výuky.

Maximální počet dětí v každé skupince je sedm.

Svým podpisem přihlášky rodiče souhlasí s výše uvedenými pravidly výuky kroužků angličtiny.

 

 

Napsat komentář