Zápis na šk. rok 2022/23 a kurzovné

Zápis a kurzovné

Zápis do kroužků angličtiny na školní rok 2022/23 v MŠ Ořechov proběhne od  31.8.2022 do 12.9.2022, kdy je ukončen v 15:00.  Vyplněnou přihlášku prosím zasílejte na mail: dana2.moravec@gmail.com. Do pátku 16.9.2022 obdrží všichni rodiče informační email s přesným termínem výuky pro celý následující školní rok.

Kurzovné se bude platit bezhotovostním převodem (číslo účtu: 1553349012/3030) vždy na celé pololetí dle počtu naplánovaných hodin. Kurzovné na 1. pololetí se bude platit včetně učebnice do konce měsíce září. Kurzovné za 2. pololetí musí být zaplaceno do konce měsíce února. Učebnice budou zakoupeny pro všechny druhy kroužků lektorkou. Základní sazba je 120,- Kč/vyučovací hodina/dítě. O celkové přesné výši kurzovného na celé pololetí budou rodiče informováni taktéž emailem.

S platností od 1.9.2022 se kurzovné při jakékoliv absenci dítěte (tj. krátkodobé i dlouhodobé např. dovolená, nemoc, pobyt v nemocnici, v ozdravovně, v lázních apod. …) v žádném případě nevrací a výše kurzovného se předem o plánovanou absenci dítěte v kroužku angličtiny neponižuje.

V případě nenadále absence lektorky z důvodu nemoci, školení či zahraničního pobytu jsou hodiny AJ buď nahrazovány v náhradním termínu stanoveném lektorkou, o kterém jsou rodiče i paní učitelky v MŠ předem informovány, nebo se posunuje předplacené kurzovné o další hodinu výuky.

Maximální počet dětí v každé skupince je sedm.

Svým podpisem přihlášky rodiče souhlasí s výše uvedenými pravidly výuky kroužků angličtiny.

 

 

Napsat komentář